نمایش نوار ابزار
دسته: شعر
غزل:  احمد الله علی معدله السلطان (حافظ شیرازی)

غزل: احمد الله علی معدله السلطان (حافظ شیرازی)

پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ :: ساعت ۱۲:۲۶ ق.ظ

احمد الله علی معدله السلطان احمد الله علی معدله السلطان احمد شیخ اویس حسن ایلخانیخان بن خان و شهنشاه شهنشاه نژاد آن که می‌زیبد اگر جان جهانش خوانیدیده نادیده به اقبال تو…

غزل:  ابر آذاری برآمد باد نوروزی وزید (حافظ شیرازی)

غزل: ابر آذاری برآمد باد نوروزی وزید (حافظ شیرازی)

پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ :: ساعت ۱۲:۲۶ ق.ظ

ابر آذاری برآمد باد نوروزی وزید ابر آذاری برآمد باد نوروزی وزید وجه می می‌خواهم و مطرب که می‌گوید رسیدشاهدان در جلوه و من شرمسار کیسه‌ام بار عشق و مفلسی صعب است…