نمایش نوار ابزار

شعری زیبا از سونای آکین Sunay Akın

سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶

اما مرگ

در میان صفحه‌های کتاب آزادی
طناب چوبه‌های داری
که جلادان مهیا کرده‌اند
صفحه‌هایی ناتمام را نشان می‌دهند
تا خواندنشان ادامه یابد
چگونه برای انسان
از قاب شکسته‌ی عکس پاره شده‌ی ازدواجی
که به خیابان پرتاب شده
تابوت کودکان
ساخته می‌شود؟
هیچ دختر جوانی
عکس معشوقش را
در گردنبندش حمل نمی‌کند
اما مرگ
تپانچه‌اش را
در میان صفحه‌های از بین رفته‌ی
یک رمان عاشقانه
پنهان می‌کند…

 

ترجمه: از کیومرث نظامیان

حتما بخوانید   اشعار پیمان سلیمانی