نمایش نوار ابزار

روز نامه

دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶

شعرروز نامه

عصرها به یاد روزنامه الفبا می افتادیم
وقتی که واژه ها را میچیدیم
از الف تا ی
در دهان کبوتر نامه رسان
تا با لانه سازی، اذهان را ریکاوری کنیم
و با هنر نقاشی
حاشیه سازی می کردیم
تا نم نم واژه ها کد نویسی
و بالا بی ایند

به ایمان چشمانم که میرسیدیم
میگفتی ایمان نداشتن
بی خطرتر از با ایمان بودن است
میتوانی با ایمان دستمال پیچ شده
لابه لای کاغذ، شعر ها
قلب مرا منهدم کنی
و خودت سبز شی

یا کسی که با نارنجک ایمان
خودش و دیگران را منهدم می کند
بهشت برای او هم سبز میشود!

ولی بالاخره تو
با سلاح پر از حرف من کوتاه می امدی
میگفتی
اگر زنی سکوت کند
ایمانش با پرچم سفید در دستان خدای دامنه های دور
لرزیده و چکه چکه ذوب شده
.
.
این جزء نامه های روزانه بود که در یورش سکوت جااا مانده بود…

حتما بخوانید   باغ