نمایش نوار ابزار

باتو

چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۶

شعرباتو

درودهای بیکران بر استادم

بسیار دلنشین و لطیف

پیچک موی بلندت می کشم دیوارغم
بوی یاس هرکلامت چتردنیا می کنم
کوههارا می کنم تاپلکان راه تو
مخمل زردستاره رود آنها می کنم…

ممکن شدن هر ناممکن در عشق

می آموزم به شاگردی و ماندگار باشید بر اندیشه ها

حتما بخوانید   تک بیت و مناجات اعلا .....بی نوررخت